Plan dnia

07:00 - 09:00 Przychodzenie dzieci do przedszkola - w tym czasie kontakty indywidualne z dzieckiem oraz zabawy i różne formy aktywności kreatywnej.

09:00 - 09:30 Śniadanie.

09:30 - 09:45 Czynności porządkowe

09:45 - 10:15 Zabawy rozbudzające, ćwiczenia poranne

10:15 - 11:30 Zabawy twórze w sali. zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki, gry terenowe, zajęcia dydaktyczne, językowe.

11:30 - 12:00 Czynności porządkowe, przygotowania do posiłku

12:00 - 12:45 Obiad

12:45 - 13:00 Czynności porządkowe

13:00 - 13:45 Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek

13:45 - 14:00 Podwieczorek

14:00 - 15:00 Zajęcia tematyczne,

15:00 - 16:00 Zabawy inspirowane przez dzieci i nauczycieli

16:00 - 18:00 Praca indywidualna z dziećmi. Samorzutne zabawy i inne formy aktywności. W tym czasie rozchodzenie się dzieci do domu. Dla dzieci, które zostaja dłużej podawany jest kolejny posiłek.

Jest to ramowy program, który w szczegółach może się nieco różnić w różnych grupach wiekowych

W okresie wiosenno-letnim przedłuża się pobyt dzieci na świeżym powietrzu.